İslam Felsefesi ve Dinler Tarihi

Tanıtım

İslam Felsefesi, bünyesindeki psikoloji, sosyoloji, felsefe, mantık, din eğitimi, dinler tarihi gibi çeşitli disiplinlerle, insanlığın tarih boyunca yaşadığı dini tecrübeleri göz önüne alarak, din olgusuna farklı bakış açıları sunmayı ve genç muhataplarına bu alanda yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Günümüz insanına sağlıklı ve doğru bir din tasavvurunun kazandırılması için bölümümüz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve çok kültürlü bir yaşama şahitlik etmiş böylesi büyük bir şehirden aldığı özgüvenle bu hedeflerine ulaşacak zengin bir ders içeriğine ve donanımlı bir kadroya sahiptir.   

İslam Felsefesi Bölümü üç ana bilim dalından oluşmaktadır:

İslam Felsefesi 

Dinler Tarihi

Mantık